Słowo o obecnej sytuacji politycznej: wezwanie do osobistego pojednania!

Autor: Jobst Bittner, założyciel międzynarodowego ruchu Marsz Życia

Drodzy przyjaciele,

Piszę do was z powodu zaskakującego polskiego sporu z Izraelem. W rzeczywistości Izrael i Polska mają doskonałe relacje. W jaki sposób ten skarb może zostać zniszczony i obciążony konfliktem w tak krótkim czasie?

Nowe prawo

Chodzi o nowe prawo w Polsce, mówiące że: „Każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką (…), będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.”

Izraelscy historycy z Yad Vashem i politycy alarmują i protestują przeciwko nowej ustawie. Dają się słyszeć głosy mówiące, że polska historia nie może być relatywizowana, a obraz historii, który nie zajmuje się niekorzystnymi aspektami polskiej historii, byłby jednostronny i nie odzwierciedlałby prawdy.

Niewyobrażalna niemiecka wina

Naszym wkładem jako Niemców jest nieustanne podkreślanie tego, że prawie żaden naród nie przeżył takiej strasznej historii jak Polacy. Polska przez stulecia była podzielona, wymazana z mapy Europy, była pionkiem między Wschodem a Zachodem. Gdy Niemcy zaatakowali Polskę, zachodnie kraje nie zareagowały.

To były niemieckie obozy zagłady

Niemcy określili narody na wschód od swojej granicy jako „podludzi”, zaatakowali Polskę, spalili polskie wioski, zamordowali 6 milionów mieszkańców Polski, w tym 3 miliony polskich Żydów, zbudowali na ziemiach polskich niemieckie obozy koncentracyjne i niemieckie komory gazowe. To były nasze niemieckie obozy zagłady. To byli nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie. To była ogromna i nieodwracalna niemiecka wina, która do dziś pozostawiła w Polsce głębokie blizny i rany.

Jest tylko jeden sposób na poradzenie sobie z historią – droga pojednania!

Jest tylko jeden sposób na poradzenie sobie z historią. To droga pojednania. Pojednanie może się zdarzyć tylko wtedy, gdy – czasem wbrew wewnętrznemu i zewnętrznemu oporowi – pokornie pokłonimy się i poprosimy o przebaczenie. Z tego powodu, jako organizacja Marsz Życia przeprowadziliśmy marsze pojednania i konferencje w Polsce. Nie możemy w żaden sposób naprawić winy naszych ojców, jak zawsze powtarzamy, ale nigdy nie wolno nam przestać mówić prawdy i, jako potomkowie sprawców, pokornie prosić o przebaczenie. Właśnie dlatego przeprowadzamy Marsze Życia na całym świecie. Potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek wcześniej!

Brzemienne w skutki połączenie między Polską, Izraelem i Niemcami

Konflikt między Polską a Izraelem dotyczący najnowszej ustawy pokazuje, że stosunki z Izraelem można rzeczywiście ustanowić tylko w duchu tego pojednania. Wszelkie polityczne kontakty i przyjaźń mogą zostać zerwane, jeśli chrześcijanie nie położą duchowych fundamentów przez działanie w postawie, która będzie pokorna, skruszona i niosąca pojednanie.

Konflikt pokazuje również, że Polska, Izrael i Niemcy są ze sobą niemal nieuchronnie powiązane. W związku z tym nie chcemy pod żadnym pozorem relatywizowwać winy Niemców w II wojnie światowej i Holokauście. Niemniej jednak, nasze kraje będą mogły kształtować przyszłość tylko wtedy, gdy nie przestaniemy spotykać się osobiście jako chrześcijanie w duchu przebaczenia i pojednania. Jeśli powiemy temu „tak” i będziemy gotowi stać razem w miłości i przyjaźni, będzie to wyjątkowe świadectwo dla Izraela.

Nie poradzimy sobie sami!

Dlatego zapraszamy naszych polskich przyjaciół na „Marsz Narodów” w Izraelu. Jestem przekonany, że zaskakujący kryzys relacji jest proroczym wezwaniem do polskich oraz niemieckich chrześcijan. Relacje mogą być rozwiązywane politycznie, a fale mogą być powierzchownie wygładzone. Jednakże uzdrowione stosunki mogą istnieć  tylko poprzez krew Baranka. W tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia. Będzie to miało swoją cenę.  Tą ceną jest przyznanie, że nie możemy zrobić tego sami. Potrzebujemy siebie nawzajem, pomimo, a zwłaszcza z powodu naszej historii.

70. rocznica założenia Państwa Izrael jest Bożym proroczym wołaniem!

Jak wielkim proroczym wezwaniem i jakim przesłaniem na 70-lecie Izraela  będzie, gdy Polacy i Niemcy, świadomi swojej bolesnej historii, w pojednaniu i przyjaźni będą gotowi uniżyć się przed ocalałymi z Holokaustu i ich potomkami, błogosławić ich i stać z Izraelem w nierozerwalnej przyjaźni.

Drodzy przyjaciele, zróbmy to, do czego Bóg nas dzisiaj wzywa. „Marsz Narodów“ to nie kolejne wydarzenie w Izraelu. Jestem przekonany, że w siedemdziesiątą rocznicę, w dniach 13-15 maja 2018r., polscy chrześcijanie – katolicy i protestanci,  zjednoczeni z chrześcijanami z Niemiec i wielu innych krajów będą w Jerozolimie kluczem do nowego rozdziału błogosławieństwa w Izraelu i w narodach.

„Marsz Narodów” od 13 do 15 maja 2018r.: Przyjedźcie, potrzebujemy Was!

Konferencja, marsz ulicami Jerozolimy a także Festiwal Życia na wolnym powietrzu u stóp góry Syjon – każda z tych stacji służy temu, by wspólnie przejść drogę pojednania.  Proszę polskich chrześcijan wszystkich kościołów i denominacji – zwłaszcza naszych katolickich przyjaciół: Przyjedźcie! Potrzebujemy Was! Serdecznie Was zapraszamy! Nie ma bardziej wymownego znaku dla Izraela w tym czasie, niż kiedy niemieccy i polscy chrześcijanie  są pojednani i stoją ze sobą ramię w ramię!